آرشيو اخبار

روش جديد گسترش بيماري‌ها كشف شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
دانشمندان موفق به كشف روش جديدي شده‌اند كه از آن طريق، بيماري‌ها گسترش پيدا مي‌كنند.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دانشمندان مي‌گويند؛ اين مكانيسم پيش از اين ناشناخته بوده است و بواسطه آن سلول‌ها به پيام‌هاي ژنتيكي جهت مي‌دهند.
به گفته محققان؛ بوسيله اين فرآيند اطلاعات از يك ژن استفاده مي‌شود تا رشد فيزيكي و رفتاري را در تك تك افراد هدايت كند.
به گزارش نيچر، اين يافته به محققان كمك خواهد كرد كه ديدگاه تازه‌اي درباره چگونگي پيشرفت‌ بيماري‌هاي عضلاني و قلب بدست آورند.
اين محققان با استفاده از يك روش تركيبي از بيولوژي ساختاري و مولكولي مشخص كرده‌اند كه تعاملات مولكولي بين پروتئين‌ها بسيار متفاوت و گوناگون هستند و نقش اساسي در هدايت نسخه‌هاي ژني به ماهيچه و قلب ايفا مي‌كنند.
محققان مي‌گويند؛ اين يافته نقش طبيعت را در بيانات ژنتيكي نشان مي‌دهد و در نتيجه مكانيسم جديدي را ارائه مي‌كند كه درك ما را از چگونگي رشد صحيح ماهيچه‌ها و عضلات قلب افزايش مي‌دهد و رشد احتمالي غيرطبيعي آنها را نيز نشان مي‌دهد.
جزئيات اين تحقيق در مجله علمي نيچر منتشر شده است.

تاریخ ثبت: 09:51 - 1389.04.22 [ بازگشت به خبرها ]