مقالات

قرمزي چشم

مرد جواني با تاريخچه حمله ناگهاني قرمزي چشم راست، همراه با آب‌ريزش مراجعه مي‌کند. معاينه فيزيکي نشان‌دهنده پرخوني ملتحمه است اما لنفادنوپاتي پري‌اوريکولار وجود ندارد....
چه مواردي را بايد مدنظر قرار داد؟
بيماراني که با قرمزي چشم مراجعه مي‌کنند ممکن است چالش تشخيصي ايجاد کنند. در صورت درمان نامناسب، خطر عوارض جدي وجود دارد. يک شرح حال مناسب، همراه با توجه به نشانه‌هاي منفي مرتبط، ضروري است. شما بايد تصميم بگيريد که آيا اين وضعيت درمان‌پذير است يا بيمار نياز به ارجاع به متخصص دارد.
گرفتن شرح حال
آيا پيشرفت‌ قرمزي تدريجي بوده يا ناگهاني؟ علايم همراه چه بوده است؟ آيا او ترشح (موکوسي يا چسبناک)، خارش، يا تاريخچه خانوادگي آتوپي دارد يا اين علامت در بهار يا تابستان رخ مي دهد؟ (که همه بيانگر آلرژي هستند). آيا تورم يا آب‌ريزش وجود دارد؟ آيا او دچار ترس از نور است؟ آيا درد چشم دارد؟ اگر بله، کيفيت آنها را بررسي کنيد. خراشيدگي، که به صورت درد مشخص تظاهر مي‌کند بيانگر مشکلات قرنيه است، در حالي که يک درد مبهم عمقي معمولا نشان‌دهنده يک مشکل جدي‌تر (مثل گلوکوم حاد زاويه بسته، ايريت يا اسکلريت) است. آيا دچار تاري ديد شده است؟ هر تغيير در حدت بينايي بايد جدي گرفته شود.
معاينه
وسايل معاينه شامل يک منبع نوري (براي ديدن مردمک‌ها)، يک چارت اسنلن (يک آزمون ساده براي تعيين حدت بينايي)، يک فوندوسکوپ و نوار فلورسئين (براي بررسي خراشيدگي) است. با يک مشاهده ساده شروع کنيد: آياديد بيمار مناسب دارد؟ بايد همه اطراف چشم معاينه شود، از جمله ابروها و پلک.
علل احتماليعلايم بلفاريت استافيلوکوکي شامل چسبندگي مژه‌ها، دلمه‌دار شدن لبه پلک، يا ريختن مژه‌ها است. بلفاريت سبورئيک با پوسته‌ريزي و تظاهرات گوش همراه خواهد بود. عفونت غده‌ها (هوردئولوم يا گل‌مژه) مي‌تواند به شکل ضايعه جوش‌مانند روي لبه پلک يا در موارد مزمن‌تر به صورت تورم غيرتندر الاستيکي (شالازيون) باشد که کمتر به فشار پاسخ مي‌دهد. کونژنکتيويت با قرمزي و ترشح همراه است. علل باکتريايي به صورت ترشحات چرکي مشخص مي‌شوند. حملات ناگهاني پرخوني و لنفادنوپاتي پري‌اوريکولار، اغلب نشان‌دهنده کونژکتيويت ويروسي است. کونژکتيويت آلرژيک به راحتي با خارش و تاريخچه آتوپي و مخصوصا ترشحات آبکي و چسبناک تشخيص داده مي‌شود و معمولا هر دو چشم را درگير مي‌کند.
خون‌ريزي زير ملتحمه ممکن است علامتي از تروما، سرفه يا چيز ديگري باشد، اما اغلب هيچ دليلي يافت نمي‌شود. معاينه، يک محدوده پيوسته قرمزرنگ بدون درد را نمايان مي سازد. علايم اپي‌اسکلريت شامل تحريک خفيف و ترس ‌از نور است و معاينه بيانگر منطقه پرخوني يا قرمزي منتشر عروق اپي‌اسکلرال است. هر دوي اين حالات خودبه خود برطرف مي‌شوند.
چه کاري بايد انجام دهيد؟
مهم‌ترين وظيفه تعيين خطرات بالقوه جدي تظاهرات چشمي براي ارجاع فوري بيمار به متخصص چشم و درمان وي است. تظاهراتي که نيازمند ارجاع به چشم‌پزشک هستند شامل سلوليت اربيتال، پرخوني ملتحمه، اسکلريت، ايريت يا يووئيت، گلوکوم حاد زاويه بسته و خراشيدگي قرنيه (مگر اينکه خيلي سطحي باشد) مي‌باشند.
هنگام تجويز استروييدها احتياط کنيد: بايد احتمال کراتيت هرپتيک را رد کنيد.
درد چشمي و تغيير در بينايي دو علامت هشداردهنده بسيار مهم بيماري‌هاي چشمي هستند مگر اينکه کاملا از تشخيص خوش‌خيم بودن آنها مطمئن باشيد. اگر بيمار دچار اين مشکلات است بايد وي را براي ارزيابي چشم‌پزشکي ارجاع دهيد.
مشکلاتي که نياز به ارجاع به متخصص چشم دارند
اسکلريتدرد شديد، تندرنس. معاينه ممکن است نشان دهنده تغيير رنگ قرمز- آبي باشد. اين حالت همراه بابيماري‌هاي اتوايميون از جمله آرتريت روماتوييد است.
يووئيت
حملات ناگهاني درد، ترس از نور، تاري‌ديد. معاينه، احتقان اطراف قرنيه، حساسيت در لمس و مردمک ميوتيک را نشان مي‌دهد. تونومتري اغلب نشان‌دهنده کاهش فشار است. معاينه با اسليت لامپ براي تشخيص ذرات معلق ضروري است.
گلوکوم حاد زاويه بسته
درد شديد چشم و کاهش بينايي. بيمار هاله‌هاي رنگي در اطراف منبع روشنايي مي‌بيند. گاهي نيز ممکن است درد چشم اندک باشد اما سردرد شديد و تهوع يا استفراغ وجود داشته باشد. معاينه، يک مردمک نيمه‌گشاد ثابت و قرنيه کدر را نشان مي‌دهد و در تونومتري فشار داخل شبکيه بالاست.
کراتيت (عفونت‌ها)
درد چشم، قرمزي و کاهش بينايي. غالبا ثانويه به تروما يا استفاده از لنزهاي تماسي است. در معاينه يک ضايعه سفيد (زخم)، مشهود است؛ اگرچه معاينه با اسليت‌لامپ و رنگ‌آميزي فلورسئين براي نشان دادن زخم هرپتيک ضروري است.منبع:
Bal KS, Hollingworth GR. Red eye. BMJ August 27 2005; 331: 438.

تاریخ ثبت: 01:08 - 1389.04.14 [ بازگشت به مقالات ]